Spoločnosť Wifilan, s.r.o. bola založená v roku 2008 v Žiline. Hlavnou činnosťou sú:


- elektronické zabezpečovanie systémy
- kamerové systémy
- satelitná televízia SKYLINK
- systémy kontroly vstupu
- obchôdzkové systémy
- počítačové siete LAN a WIFI
- pokladničné a reštauračné systémy
- WEB hosting + registrácia domén
- poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača
- poradenská služba k technickému vybaveniu počítača
- organizovanie kurzov, školení a seminárov


Zákazník sa môže vždy spoľahnúť na rýchlosť dodávok, široké portfólio služieb a odbornosť všetkých zamestnancov. Disponujeme moderným technickým zázemím a preferujeme individuálny prístup k uživateľom. Snažíme sa uspokojovať požiadavky našich zákazníkov. Pri realizácii projektov úzko spolupracujeme so zákazníkom, pretože každý projekt je individuálny a špecifický. Naša spoločnosť je podnikavá, dynamická, rýchle reagujúca na potreby na trhu.

Cieľom spoločnosti Wifilan s.r.o. je tiež vybudovanie kvalitnej distribučnej siete, kde je možné ponúkané systémy zakúpiť a získať tiež kvalitnú podporu a poradenstvo.