Kontakt


Sídlo spoločnosti

OSOBNÉ STRETNUTIE V KANCELÁRII JE MOŽNÉ LEN PO
PREDCHÁDZAJÚCOM TELEFONICKOM DOHOVORE TERMÍNU.

IČO : 43877362
DIČ : SK2022519917
Číslo účtu : SK20 0900 0000 0051 2982 1945
Licencia technická služba : PT 001445

spoločnosť je zapísaná v OR Okres. súdu Žilina - 20029/L

Wifilan s.r.o.
Veľká Okružná 54,
Žilina, 010 01

Telephone: +421 949 10 99 10
E-mail: info@wifilan.sk

Kontaktný formulár